W ostatnich latach na rynku jest wiele dobrze prosperujących, zarówno nowych, jak i starych firm. Trzeba przyznać, że większość z nich powstała dzięki kredytom. W przeciwnym razie ich właścicieli nie byłoby stać na rozkręcenie swojego biznesu. Warto bliżej przyjrzeć się sprawie kredytów dla firm.

Spośród wielu ofert kredytów firmowych można wyróżnić trzy grupy. Pierwsza obejmuje oferty skierowane do firm, które są nowe i dopiero zaczynają powstawać i się rozwijać. Druga grupa to oferty kredytów inwestycyjnych, dedykowane firmom już istniejącym na rynku, chcącym się dalej rozwijać. Do trzeciej grupy należą kredyty obrotowe, przeznaczone na bieżące wydatki firm. W obrębie tych trzech grup można wyłonić najbardziej atrakcyjne oferty.

W przypadku kredytów na start dla firm, pierwsze miejsce zajmuje Idea Bank. Może pożyczyć aż 350 000zł firmie na 10 lat bez jakiegokolwiek stażu na rynku. Jest to o tyle wyjątkowe, iż banki rzadko decydują się pożyczać tak dużą sumę pieniędzy nowym firmom bez stażu, ze względu na wysokie ryzyko i nieprzewidywalność. BIZ Bank może pożyczyć do 100 000 zł na 5 lat, a BNP Paribas aż do 400 000 zł na 7 lat, jednak pod warunkiem, że firma funkcjonuje minimum 2 lata.

Kredyty inwestycyjne najlepiej opłacają się w Idea Bank. Firma, mająca zaledwie 3 miesięczny staż, może już coś dla siebie uzyskać. Maksymalna kwota kredytu to 3 mln zł i może być rozłożona w ratach na 20 lat. Bank Zachodni WBK proponuje 500 tyś zł w różnych walutach na 15 lat, przy czym jego marża wynosi minimum 0,4%. Trzecią dobrą ofertą jest oferta w banku ING. Jest to kwota 1,2 mln zł kredytu na 10 lat. Wykupując dobrowolnie ubezpieczenie można liczyć na niższą marżę.

Najlepsze kredyty obrotowe oferuje Alior Bank, w wysokości do 1 mln zł, dostępne w 5 walutach. Idea Bank również przedstawia ciekawą ofertę kredytu wysokości do 1,5 mln zł i bez konieczności posiadania przez firmę długiego stażu. Do 250 tyś nie wymaga zabezpieczenia. BNP Paribas udostępnia kwotę wysokości aż do 3,5 mln zł i nie wymaga ubezpieczenia, jednak musi to być firma z przynajmniej rocznym stażem. Marża w tym banku wynosi stałą wartość 1,1%.

Należy pamiętać, że atrakcyjność oferty zależy w dużej mierze od naszej firmowej sytuacji i potrzeb, dlatego nie powinno się sztywno opierać na rankingach. Wiemy już, które oferty są dobre, ale może się okazać, że inny bank zaproponuje dla nas coś lepszego, biorąc pod uwagę nasze indywidualne warunki.