Wiele firm w Polsce nie miałoby możliwości rozwoju, gdyby nie skorzystały z pomocy finansowej specjalnych instytucji. W przypadku firm, które dopiero powstały, trudność jest o tyle większa, iż nie mają one pewnej sytuacji na rynku. Nie wiadomo czy biznes będzie się opłacał, więc nikt nie będzie ryzykował inwestowania swoich pieniędzy. Na szczęście istnieją jeszcze sposoby, na zdobycie pieniędzy dla początkującej firmy.

Bank Gospodarstwa Krajowego zajmuje się wspieraniem start-upów. Otworzył fundusz gromadzący środki finansowe publiczne od resortu gospodarki oraz pieniądze inwestorów, pragnących pomóc młodym firmom. Ruszył też projekt o nazwie „Pierwszy biznes – wsparcie na starcie”, pomagający rozwinąć skrzydła świeżym absolwentom uczelni, którzy mają pomysł na innowacyjny biznes. Udziela młodym przedsiębiorcom pożyczki niskooprocentowanej, jednak ważnym warunkiem jest to, że muszą oni znaleźć poręczyciela, który w razie trudności ze spłatą długu, będzie za to odpowiadał.

Inną możliwością zdobycia środków finansowych na rozwój firmy są dotacje. Polega na otrzymaniu bezzwrotnej gotówki, która ma na celu zastąpić zaciągane pożyczki. Tworzone są różne konkursy i programy, jak np. „Kapitał na starcie” lub „Wszyscy na START”, których fundusz często pochodzi z dotacji europejskich. Jeśli firma połączy się z innymi firmami z Unii Europejskiej i będą razem realizować innowacyjne projekty, mogą starać się o dotacje bezpośrednio z Brukseli. Horizon 2020 dysponuje funduszem w celu zwiększenia konkurencyjności Unii Europejskiej.

Ostatnim sposobem na pozyskanie pieniędzy jest kredyt. Niektóre banki udzielają pożyczki nawet tym firmom, które nie mają żadnego stażu na rynku jednak jest to wciąż bardzo ryzykowne. Jeśli biznes się nie powiedzie i firma szybko zbankrutuje, przedsiębiorca może mieć problem z regularną spłatą zadłużenia. Właśnie dlatego wzięcie kredytu powinno być ostatecznością, a najlepiej próbować dostać się do projektu oferującego dofinansowanie.

Jak widać przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z różnych źródeł zdobywania środków pieniężnych. BGK, dotacje i kredyty mogą wspomóc finansowo przedsiębiorcę i jego firmę, głównie tą początkującą, która bez pomocy z zewnątrz nie miałaby żadnych szans na rozwój. Niektóre pomysły na biznes zapowiadają się naprawdę ciekawie i szkoda byłoby z nich rezygnować, nie dając nawet możliwości zaistnienia na rynku. Być może to właśnie te pomysły zaczną w przyszłości zdobywać największe sukcesy.