Faktoring to bardzo popularna ostatnimi czasy usługa finansowa polegająca na tym, że Faktor nabywa wierzytelności, ich finansowania i zarządza nimi. Generalnie sposób działania faktoringu jest w większości sytuacji taki sam.

Cała transakcja odbywa się w ten sposób, że Faktorant przekazuje do Faktora kopie faktur i dokumenty potwierdzajace, iż towar został odebrany. Wtedy otrzymuje zaliczkę, która może wynosić nawet 90% kwoty brutto na fakturze. Wysokość ta zależy jednak od warunków umowy. Kiedy odbiorca ureguluje płatność, faktor wypłaca resztę pieniędzy faktorantowi. Może się jednak zdarzyć, że odbiorca nie będzie płacił. Przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności odbiorcy może być częścią umowy. Wtedy faktor, w imieniu faktoranta, będzie upominał się o spłatę należności. Faktoring może dotyczyć obrotu zarówno krajowego, jak i zagranicznego. Dlaczego jest taki opłacalny? Przede wszystkim dlatego, iż jest to sposób na szybkie zdobycie środków pieniężnych i poprawienie płynności finansowej firmy. Jest to szczególnie ważne przy fakturach z odroczonym terminem płatności. Ponadto, jeśli faktor przejmuje na siebie częściowe lub całkowite ryzyko niewypłacalności odbiorcy, to firma nie musi martwić się, że zbankrutuje. Jest to więc bardzo bezpieczny sposób. Czas, energię i pieniądze, których jest dzięki temu więcej, może wykorzystać do lepszego zarządzania swoją firmą. Do tego wszystkiego informacje na temat odbiorców i ich płatności znajdują się w jednym miejscu, systemie do obsługi transakcji faktoringowych, dzięki czemu są bardziej przejrzyste a wgląd do nich jest możliwy o każdej porze. Komu więc faktoring przyniesie największe korzyści? Na pewno firmom, które utrzymują stałą współpracę z odbiorcami, prowadzą sprzedaż z możliwością odroczonej płatności i mają duże zapotrzebowanie na elastyczne finansowanie. Jest to też dobra opcja dla firm, które pragną płynności finansowej, obawiają się ryzyka związanego z niewypłacalnością odbiorcy, a swój czas i pieniądze wolą zainwestować w rozwój firmy niż w dochodzenie wierzytelności.

Jakie są propozycje? Faktoring krajowy bez przejecia ryzyka i z przejęciem ryzyka, faktoring eksportowy, faktoring eksportowy w systemie dwóch faktorów, faktoring odwrotny itd. Jak widać, oferty faktoringu są różne, dlatego warto, by firma zapoznała się z nimi i wybrała dopasowaną do własnych potrzeb i warunków.